Nhà nước ủng hộ chính sách hỗ trợ sử dụng chất thải rắn tro bay

Chất thải rắn sinh hoạt: Đẩy mạnh việc xử lý rác thải áp dụng ...

2021-9-15 · Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án Nhà máy đốt rác phát điện tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn sử dụng công nghệ lò đốt [email protected] - lò ghi cơ học tiên tiến nhất trên thế giới, với phân đoạn 3 vùng đốt, bảo đảm rác thải được đốt …

Xem thêm / View more
Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân thiệt hại ...

2020-10-22 · Để hỗ trợ người dân vùng thiên tai khắc phục thiệt hại, dần ổn định đời sống xã hội, đời sống kinh tế và sản xuất, Nghị định 136/2013/NĐ - CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó quy định về trợ giúp xã hội đột xuất đối với các đối ...

Xem thêm / View more
Chính phủ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

2021-10-22 · Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành và thực hiện các giải pháp trong điều kiện cao nhất có thể để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, phấn đấu đưa cả nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới; thực hiện đồng bộ 2 chiến lược tổng thể phòng chống dịch ...

Xem thêm / View more
Phát triển thị trường tái chế chất thải rắn sinh hoạt

2021-5-10 · Việt Nam đã hình thành thị trường mua, bán chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) hoặc các sản phẩm tái chế từ CTRSH. Nhờ đó, tạo ra những giá trị kinh tế gia tăng từ nguyên liệu chính là CTRSH, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý …

Xem thêm / View more
Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động, người sử dụng ...

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC. 1. Mục tiêu. Hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh ...

Xem thêm / View more
Thanh Hóa: Hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2020-5-13 · (TN&MT) - Nhằm hỗ trợ các chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt và kinh phí đầu tư xây dựng các công trình ngoài dự án, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên ...

Xem thêm / View more
Quản lý và xử lý chất thải rắn ở Việt Nam Bài học kinh ...

2019-6-4 · Trong khi đó, việc xử lý CTR từ hoạt động sản xuất đặc thù còn gặp rất nhiều khó khăn.Những năm gần đây, Nhà nước đã có chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý chất thải sử dụng tro, xỉ, than từ các nhà máy nhiệt điện, xỉ thải từ các nhà máy luyện thép tái chế làm gạch không nung, phụ gia bê tông ...

Xem thêm / View more
Hỗ trợ phát triển dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

2014-5-7 · Hỗ trợ giá điện. Ngoài ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, đất đai, Quyết định còn quy định hỗ trợ giá điện đối với dự án sử dụng chất thải rắn. Cụ thể, bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án phát điện sử dụng chất thải ...

Xem thêm / View more
Cần sử dụng minh bạch tiền hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải

2021-10-19 · Liên quan đến quy định đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường (BVMT) Việt Nam, hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020, dư luận đang đặt ra hàng loạt các câu hỏi như: Có phải tất cả các nhà sản xuất, nhập ...

Xem thêm / View more
Bộ nào chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về chất thải rắn ...

2019-5-13 · Sau nhiều năm trong tình trạng bảy bộ cùng quản lý chất thải rắn, gây chồng chéo, kém hiệu quả, Nghị quyết số 09 của Chính phủ đã thống nhất giao Bộ TN&MT đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn. Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn ...

Xem thêm / View more
Cần sử dụng minh bạch tiền hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải

2021-10-19 · Các hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phục vụ hoạt động xử lý chất thải bao gồm: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; Nghiên cứu, phát triển công nghệ, kỹ thuật, sáng kiến xử lý chất

Xem thêm / View more
Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng ...

2022-2-8 · Mẫu biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ phòng chống Covid. 1. Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. 2. Hướng dẫn xác định khoản chi ủng hộ Covid-19 được trừ khi tính thuế TNDN 2022. 1. Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các ...

Xem thêm / View more
Nâng cao vai trò của cộng đồng trong quản lý chất thải rắn ...

2020-10-3 · TÓM TẮT: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Để thực hiện hiệu quả các nội dung của quản lý chất thải sinh hoạt cần có sự tham gia tích cực của các chủ thể gồm có: cơ ...

Xem thêm / View more
Thu tiền hỗ trợ xử lý chất thải: Giải pháp bù đắp tác động ...

2021-9-24 · Kinh nghiệm nhiều nước đã ban hành chính sách tương tự thì sau một thời gian khoản tiền thu hỗ trợ xử lý chất thải thậm chí sẽ giảm đi. "Quy định bắt buộc đóng góp tiền hỗ trợ xử lý chất thải có thể sẽ làm giá hàng hóa tăng lên.

Xem thêm / View more
Hỗ trợ phát triển dự án phát điện sử dụng chất thải rắn ...

2014-5-7 · ThienNhien - Theo Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành,

Xem thêm / View more
Chính sách liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt

2019-9-25 · Hệ thống văn bản nhà nước liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong đô thị gồm một số các văn bản chính: Luật: Luật Bảo vệ môi trường (Số 55/2014/QH13) Chiến lược: Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020. Tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết ...

Xem thêm / View more
Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ người dân vùng ...

2015-6-19 · Điều 1. Quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp (sau đây gọi là Bãi chôn lấp chất thải) trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau: 1. Phạm vi ...

Xem thêm / View more
Những chính sách hỗ trợ hộ nghèo 2019

2019-1-8 · Hỗ trợ vay vốn xây nhà ở. Hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6 ...

Xem thêm / View more
Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và ...

2021-7-2 · Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Xem thêm / View more
Thông tư 190/2014/TT-BTC chính sách hỗ trợ tiền điện cho ...

Điều 2. Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ và thời gian thực hiện. 1. Mỗi hộ nghèo và hộ chính sách xã hội chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện. Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức ...

Xem thêm / View more
Nghị định 59/2007/NĐ-CP quản lý chất thải rắn

4. Quản lý chi phí xử lý chất thải rắn sử dụng vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý dự toán dịch vụ công ích xử lý chất thải rắn. 5.

Xem thêm / View more
Sử dụng chất thải rắn cho sản xuất xi măng: Cơ hội và ...

2013-3-19 · Nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích cụ thể ứng dụng, sử dụng CTR làm nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất xi măng… cũng là những công việc cần giải quyết trước khi triển khai vào thực tiễn sản xuất của ngành xi măng nước nhà. PGS.

Xem thêm / View more
Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ xử lý …

2019-12-24 · Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, phát triển các công nghệ xử lý chất thải rắn; đánh giá xem xét giới thiệu các công nghệ phù hợp để ...

Xem thêm / View more
Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND Hà Nội mức hỗ trợ bằng …

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân thuộc vùng ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính đến 500 m (đối với Bãi chôn lấp chất thải quy mô vừa và nhỏ) và đến 1.000 m (đối với Bãi chôn lấp chất thải quy mô lớn và rất lớn) tính ...

Xem thêm / View more
Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ xử lý …

2019-12-24 · Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn. Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang tiến hành đánh giá một số công nghệ xử lý chất thải rắn nhập khẩu và phát triển trong nước. Phân loại và xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý rác thải ...

Xem thêm / View more
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động ...

2021-7-8 · Mục tiêu. Hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an ...

Xem thêm / View more
Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng ...

2022-2-8 · Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được trừ khi tính thuế TNDN. Mẫu mới nhất ban hành theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh ...

Xem thêm / View more