Tiêu chuẩn quốc gia quy định thế nào là độ mịn của quặng bột phải là

Tiêu chuẩn TCVN 8827:2011 Phụ gia silicafume và tro trấu ...

2022-5-6 · Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định độ mịn của xi măng bằng sàng 45 m m (No.325) (Theo ASTM C430 – 96) A.1. Phạm vi áp dụng A.1.1. ... Cân 1 g mẫu 14 (là mẫu chuẩn quốc gia hiện hành) bằng cân phân tích có độ chính xác đến 0,001 g và đặt lên sàng ...

Xem thêm / View more
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 68/2006/QH11

Xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở. 1. Tiêu chuẩn cơ sở do người đứng đầu tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật này tổ chức xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở. 2. Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên thành tựu khoa ...

Xem thêm / View more
Khoa của trường đại học được quy định như thế nào?

2017-10-26 · Khoa của trường đại học được quy định tại Điều 15 Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định 70/2014/QĐ-TTg như sau: 1. Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc trường đại học, có các nhiệm vụ sau đây: a) Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học ...

Xem thêm / View more
Tránh nhầm lẫn giữa tiêu chuẩn và quy chuẩn

2019-3-15 · Điều khác biệt lớn nhất giữa tiêu chuẩn và quy chuẩn là: Tiêu chuẩn thực chất chỉ mang tính chất khuyến nghị, khuyến cáo, tự nguyện áp dụng. Còn quy chuẩn được cơ quan nhà nước ban hành, bắt buộc các doanh nghiệp …

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn quốc gia

2016-6-7 · Tính đến hết tháng 12/2015, có 8.625 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) đã được Bộ KHCN công bố, sử dụng rộng rãi trong các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh. Hiện tại mức độ hài hòa của hệ thống TCVN đối với các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt trên 45% ...

Xem thêm / View more
Quyết định 4468/QĐ-BYT 2021 về tiêu chuẩn, điều kiện và …

Ngày 16/9/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4468/QĐ-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn Phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn TCVN 4530:2011 Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng ...

1  · TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4530:2011 CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT KẾ Filling station -Specifications for design Lời nói đầu TCVN 4530:2011 thay thế TCVN 4530:1998.TCVN 4530:2011 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế xây dựng các công trình xăng dầu - dầu khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo ...

Xem thêm / View more
Xác định độ mịn của bột xi măng

Xác định độ mịn của bột xi măng 1. Mục đích và ý nghĩa Độ mịn là một chỉ tiêu đánh giá phẩm chất của xi măng giúp chúng ta có thể xác định xi măng có độ mịn cao sẽ dễ tác dụng với nước, các phản ứng thủy hóa sẽ xảy ra triệt để, tốc độ rắn chắc nhanh, cường độ chịu lực cao.

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10821:2015 về Cà phê bột

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ mịn của cà phê bột. 2. Thiết bị, dụng cụ. Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường của phòng thử nghiệm và như sau: 2.1. Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,01 g. 2.2. Rây, cỡ lỗ 0,56 mm và 0,25 mm, lỗ tròn ...

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn và quy chuẩn khác nhau như thế nào?

2019-3-15 · Theo khoản 3 Điều 6 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, một trong các nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật là phải bảo đảm sự tham gia và đồng thuận của các bên có liên quan. Theo LS Nguyễn Trung Trực/SGGP Có thể bạn quan tâm Hoa mắt với thuế Có những quy định chỉ để cho có! Shipper – mắt xích quan trọng trong chuỗi chống dịch

Xem thêm / View more
TCVN 4030:2003

2014-7-4 · Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định độ mịn của xi măng. Phương pháp sàng chỉ áp dụng để mô tả sự có mặt của các hạt xi măng thô. Phương pháp này chủ yếu dùng để kiểm tra và kiểm soát quá trình sản xuất. Độ mịn của xi măng được xác định theo ...

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn môi trường được quy định như thế nào?

2021-12-28 · Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định mức giới hạn mà đối tượng bắt buộc phải tuân thủ theo để đảm bảo an toàn, sức khỏe con người, vệ sinh, bảo vệ thực vật, động vật, môi trường, quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia. Trong khi ...

Xem thêm / View more
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

2019-6-22 · Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm. 2. Đối tƣợng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với: 2.1.

Xem thêm / View more
Độ nhám bề mặt là gì? Tiêu chuẩn độ nhám được quy định ...

2016-7-14 · Đáp: + Điều 11 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11 quy định: - Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS: là tiêu chuẩn do các tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở. - Tiêu chuẩn quốc gia, ký …

Xem thêm / View more
CÁC QUY ĐỊNH, TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG NHẬN ĐỐI …

2019-8-7 · Những tiêu chuẩn hoặc quy định của Chính phủ và các yêu cầu nhập khẩu (phần 1) Các tiêu chuẩn tư nhân chính và các chương trình chứng nhận (phần 2) Cuốn sách không thể cung cấp thông tin một cách toàn diện về các quy định nhập

Xem thêm / View more
CÁCH XÁC ĐỊNH ĐỘ MỊN CỦA SƠN, VECNI VÀ …

CÁCH XÁC ĐỊNH ĐỘ MỊN CỦA SƠN, VECNI VÀ MỰC IN TCVN 2091:2015 ISO 1524:2013. Phương pháp xác định độ mịn của sơn, vecni và mực in theo tiêu chuẩn Việt Nam mới nhất là TCVN 2091:2015 và tiêu chuẩn này thay thế cho …

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11586:2016 về Xỉ hạt lò cao ...

2021-10-20 · TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11586:2016 XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA Ground granulated blast-furnace slag for concrete and mortar Lời nói đầu TCVN 11586:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC71 Bê tông, bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực phối hợp với Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên ...

Xem thêm / View more
TIÊU CHUẨN, QUY ĐỊNH VIỆT NAM VỀ BAO BÌ

9. QCVN 12-1: 2011/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 10. QCVN 12-2: 2011/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với ...

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn nhiệt độ môi trường làm việc theo quy định của ...

2018-3-22 · Tiêu chuẩn nhiệt độ nơi làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 năm 2002. Nội dung được chia cụ thể như sau: 1. Hai mươi mốt (21) tiêu chuẩn vệ sinh lao động để áp dụng cho các cơ sở có sử dụng lao động. 2.

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9014:2011 về Sơn epoxy

Việc trộn các thành phần chính và chất đóng rắn phải theo hướng dẫn cho sản phẩm đó. 6.1.3. Mẫu đã trộn phải được để yên 30 min trong thùng chứa có nắp. 6.1.4. Mẫu đã trộn, mỗi lần sau khi trộn kỹ bằng cách khuấy, phải được sơn ngay. Không sử dụng mẫu để lâu quá 5 h kể từ khi bắt đầu trộn. 6.1.5. Tấm thử 6.1.5.1.

Xem thêm / View more
Cách xác định độ mịn sơn, vật liệu phủ theo tiêu …

2018-2-27 · Độ mịn của sơn ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng sơn. Độ mịn là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng …

Xem thêm / View more
7 tiêu chuẩn cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư quy định các tiêu chuẩn cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) đạt chuẩn quốc gia gồm 7 tiêu chuẩn. Trong 7 tiêu chuẩn nói trên, thì điều kiện đầu tiên để được phép xây dựng một cơ sở GDĐH đó là phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về đất ...

Xem thêm / View more
Chỉ số sợi Denier, Tex, Dtex, Ne là gì và cách tính

2022-6-2 · Tóm lại định nghĩa của các phép tính trên được hiểu như sau: Tex - số gam sợi chia cho 1.000 mét sợi. Denier - số gam sợi chia cho 9.000 mét sợi. Decitex ( Dtex) - số gam sợi chia cho 10.000 mét sợi. Millitex (Mtex) - số mili gam sợi chia cho 1.000 mét sợi. Kilotex ( Ktex) - số kgam sợi chia ...

Xem thêm / View more
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ MỊN – THIẾT BỊ KHOA HỌC ...

Tiêu chuẩn này giới thiệu bốn loại thước đo độ mịn (hình 1 và bảng 1), trong đó loại thước 100 mm là phù hợp cho mục đích sử dụng chung và các loại thước 50 mm, 25 mm, 15 mm cho các kết quả tin cậy, chính xác hơn. 1. Định nghĩa Độ mịn đo bằng thước là số đọc được trên thước đo chuẩn, dưới các điều kiện kiểm nghiệm qui định.

Xem thêm / View more
Danh mục hàng dự trữ quốc gia được quy định thế nào?

2017-4-18 · Các mặt hàng thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia phải đáp ứng mục tiêu dự trữ quốc gia quy định tại Điều 3 của Luật này và một trong các tiêu chí sau đây: a) Là mặt hàng chiến lược, thiết yếu, có tần suất sử dụng nhiều, có tác dụng ứng phó kịp thời trong tình ...

Xem thêm / View more
Quyết định 1677/QĐ-BTNMT 2019 xây dựng tiêu chuẩn …

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và bãi bỏ Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4359:2008 (CODEX STAN 152 ...

3.1.3 Bột mì phải không được lẫn tạp chất (tạp chất có nguồn gốc từ động vật, kể cả xác côn trùng) với lượng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 3.2 Yêu cầu cụ thể 3.2.1 Độ ẩm tối đa 15,5% tính theo khối lượng. Giới hạn độ ẩm cũng có thể qui định ở mức thấp hơn ở một số nơi do ảnh hưởng của khí hậu, thời gian vận chuyển và bảo quản.

Xem thêm / View more
Phân biệt Tiêu chuẩn và Quy chuẩn môi trường

QUY ĐỊNH TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. Trong thương mại quốc tế, tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường được quy định như sau: Tiêu chuẩn môi trường: Sản phẩm nhập khẩu không phù hợp tiêu chuẩn sẽ vẫn được phép lưu thông trên thị trường, nhưng thị phần của sản phẩm ...

Xem thêm / View more
Tra cứu Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN)

Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) Tiêu chuẩn quốc tế Tra cứu Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn Mã phân loại Năm ban hành Tình trạng hiệu lực Tìm kiếm Không có kết quả nào. Liên kết Website ...

Xem thêm / View more
TCVN 8732:2012

2017-11-8 · TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8732:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Soils for hydraulic engineering constructioin - Terminologies and definition Lời nói đầu Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-11:2017 Thiết …

LỜI NÓI ĐẦU. TCVN 11823 - 11:2017 được biên soạn trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn thiết kế cầu theo hệ số tải trọng và sức kháng của AASHTO (AASHTO, LRFD Bridge Design Specification). Tiêu chuẩn này là một Phần …

Xem thêm / View more
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

2014-11-10 · Tiêu chuẩn vi sinh vật đối với thực phẩm là mức độ chấp nhận được của sản phẩm thực phẩm hoặc một lô sản phẩm thực phẩm, ... giới hạn tới hạn có thể cần cân nhắc và xem xét thêm các yếu tố khác so với những điều quy định trong tiêu chuẩn này. 4.

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn HACCP

Tin tức Tiêu chuẩn HACCP về An toàn thực phẩm - 12 nội dung doanh nghiệp muốn áp dụng thành công HACCP nên biết. Tiêu chuẩn HACCP là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp thực phẩm quản lý an toàn thực phẩm một cách hiệu quả. Bởi việc áp dụng HACCP là …

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn độ nhám bề mặt, độ bóng bề mặt …

2019-7-5 · 8-9. 9-11. 5-6. 6-7. 8. Bảng 2. Cấp chính xác và cấp độ bóng bề mặt đạt được bằng các phương pháp gia công. Bạn cũng có thể lưu tiêu chuẩn dưới hình ảnh để tra cứu sau: Chú ý: Cần phân biệt độ nhẵn, độ nhẵn bóng với độ …

Xem thêm / View more
Sự khác nhau giữa Tiêu chuẩn (TCVN) và Quy …

Luật Tiêu chuẩn (TCVN) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) số 68/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc Hội …

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn lao động quốc tế: Điều khoản về lao động trong ...

2022-6-7 · Giám đốc ILO Việt Nam, Chang-Hee Lee, phân tích về ý nghĩa của vấn đề lao động trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đối với Việt Nam. Hiệp định được ký kết bởi 11 quốc gia vào ngày 8/3, bao trùm thị trường rộng lớn với 500 triệu dân, chiếm 13,5% nền kinh tế thế ...

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8827:2011 về Phụ gia khoáng …

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8827:2011 về Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa ... Phương pháp thí nghiệm này dùng để xác định độ mịn của xi măng bằng sàng 45 mm (No. 325). A.1.2. Các giá trị đo theo đơn vị thuộc hệ SI được coi là tiêu ...

Xem thêm / View more
Công ty Luật Dương Gia

 · Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các ...

Xem thêm / View more
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

2017-3-18 · TCVN 4202:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4202:1995 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi

Xem thêm / View more
Các văn bản quy định về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật

2006-6-29 · 9. Thông tư số 35/2011/TT-BTTTT ngày 06/12/2011 về việc Hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin. 10. Thông tư số 23/2021/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2021 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 7 năm 2010 và Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của ...

Xem thêm / View more
Vấn đề đánh giá của tiêu chuẩn lao động theo quy định của ...

Hơn nữa, vấn đề ATVSLĐ cần phải được xem xét, nhất là về điều kiện lao động trong nước phù hợp với thông lệ và những tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, luật pháp của Việt Nam cần tương thích với các tiêu chuẩn, các chế định của quốc tế.

Xem thêm / View more
Phân biệt giữa QCVN và TCVN

Tiêu chuẩn (TCVN) là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất …

Xem thêm / View more
Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN)

2016-6-23 · 3. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh, về chất thải. 4. Quy chuẩn kỹ thuật quá trình quy định yêu cầu về vệ sinh, an toàn trong quá trình sản xuất, khai thác, chế biến, bảo quản, vận hành, vận chuyển ...

Xem thêm / View more
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

2014-11-10 · Tiêu chuẩn này là một bản trích yếu các thuật ngữ và định nghĩa đã nêu trong các phần khác của bộ TCVN 14698-1 và ISO 14698-2. 2. ... Tổ chức đã cam kết đáp ứng các yêu cầu quy định của phòng sạch (2.33) hoặc vùng sạch (2.34) [TCVN 8664-1:2011 (ISO ...

Xem thêm / View more
Tiêu chuẩn giáo sư, tiêu chuẩn phó giáo sư quy …

2021-8-1 · Tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư Điều 4 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư như sau: - Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời …

Xem thêm / View more